Transportörrullar

Kilremmar
skivor&bussningar

Elevatorskopor

Transportband
Gummi

Transportband
PVC/PU


Gummiduk

Kantlister

Vibrationsdämpare

Belzona Supermetall

Övriga produkter

Gummiutbildningar

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Göran Eklund

goran@ekmeklund.se

EKM Eklund Materialhantering AB, Talltitavägen 7
SE-274 33 Skurup

Mobil +46-(0)761-703390
Tel +46-(0)411-550618

Allmän information vid val av Gummiduk


tillbaka

Naturgummi (NR) och styrenbutadiengummi (SBR)

+ Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper,
   bra slitstyrka.
+ Bra elasticitet, även vid kyla.

- Ej olje- eller bensinbeständigt


Butylgummi (CIIR)

+ Tål höga temperaturer
+ God beständighet mot syror och baser
+ Utmärkt åldrings- och ozonbeständighet
+ Utmärkt gastäthet

- Ej olje- eller bensinbeständigt


EPDM-gummi (EPDM)

+ Tål höga temperaturer
+ God beständighet mot syror och baser
+ Beständig mot polära lösningsmedel
+ Utmärkt åldrings- och ozonbeständighet

- Ej olje- eller bensinbeständigt


Klorsulfonerat polyetengummi (CSM) ex. Hypalon

+ Utmärkt åldrings- och ozonbeständighet
+ God beständighet mot syror och baser
+ Tål höga temperaturer
+ God beständighet mot alifatiska oljor

- Ej bensinbeständigt


Kloroprengummi (CR) ex. Neopren

+ God väder- och ozonbeständighet
+ God olje- och fettbeständighet
+ Goda mekaniska och fysikaliska egenskaper
+ Flamdämpande egenskaper.

- Ej bensinbeständigt


Nitrilgummi (NBR) ex. Perbunan

+ Utmärkt olje. bensin. och fettbeständighet till
   30% aromathalt.
+ Goda mekaniska egenskaper

- Begränsad åldringsbeständighet.


Silikongummi (Q)

+ Utmärkta värme- och köldegenskaper
+ Väder och ozonbeständigt

 


Vitongummi (FPM)

+ Utmärkt vid mycket höga temperaturer
+ Olje-, ozon- och väderbeständigt

 

 

Observera att detta endast är allmänna egenskaper och att de varierar från
material till material beroende på receptur och på tillstånd på kontaktmedia.

För närmare information - se vårt prospekt.

Kontakta alltid oss för rekommendationer vid tveksamhet av materialval.

 
 


 

 

design by
jbdesign.nu